HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WIFI MESH DLINK COVR-C1203

Cập nhật: 10-04-2019 03:52:09 | Tin tức & sự kiện | Lượt xem: 609

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt bộ phát wifi D-link Covr-C1203. Bao gồm cài đặt kết nối giữa các bộ A với B, cũng như cài đặt tên và mật khẩu wifi cho bộ Covr-C1203

A. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU

  Dành cho thiết bị lần đầu cài đặt hoặc thiết đã reset về mặc định ban đầu.

  Bạn có thể reset thiết bị đang sử dụng bằng cách nhấn giữ nút Reset ở mặt sau thiết bị 10-15s. Khi đó đèn thiết bị sẽ trở về màu đỏ.

BƯỚC 1: Tải ứng dùng D-Link Wi-Fi

- Tải D-Link Wi-Fi   và cài đặt thông qua App Store (Iphone) hoặc CHPlay (Android)


                                    
 

BƯỚC 2: Thiết lập ban đầu cho D-Link Wi-Fi

- Mở ứng dụng D-Link Wi-Fi, bạn chọn I AGREE. Chờ app kiểm tra và chọn Install New Device
 


 

- Bạn chọn No trong Before We Take off

- Tiếp theo, bạn chọn thiết bị là Covr và model là COVR-C1203
 

 

- Rút nguồn Modem chính của bạn, chọn NEXT (Hình 1).

- Gắn dây LAN từ Modem chính vào cổng 1 của thiết bị Covr A (Trên nắp thiết bị có ghi chữ A – Đây là bộ chính), rồi chọn NEXT (Hình 2).

 

 

- Mở nguồn lại Modem chính của bạn, nhấn NEXT (Hình 1).

- Cấp nguồn cho thiết bị Covr A, chọn NEXT (Hình 2).

 

 

- Bạn chờ vài phút để thiết bị khởi động (Hình 1).

- Kiểm tra đèn tín hiệu trên Covr A đã chuyển thành màu cam nhấp nháy, rồi nhấn NEXT (Hình 2).

 

 

- Bạn chờ vài giây (Hình 1). Sau đó, kết nối vào tên wifi do Covr phát ra, rồi nhấn NEXT (Hình 2)

 

 

*Lưu ý: Tên và mật khẩu wifi được in ở sau thiết bị như Hình.

 

 

- Nhập tên và mật khẩu wifi cần tạo như Hình 1, rồi chọn NEXT

- Nhập mật khẩu quản trị thiết bị, từ 6 ký tự trở lên, chọn NEXT (Hình 2).

 

 

- Chọn Keep my device to be up to date automatically, rồi chọn NEXT (Hình 1).

- Chọn Time Zone là Asia/Bangkok. Chọn tiếp NEXT (Hình 2).

 

 

- Chọn SAVE để lưu cài đặt cho Covr A (Hình 1).

- Chờ giây lát (Hình 2).

 

 

- Đặt các bộ Covr còn lại ở gần bộ Covr A và gắn nguồn cho chúng, rồi nhấn NEXT (Hình 1-2)

 

 

- bạn chọn NEXT à NO, THANKS và Befejezes để hoàn tất cài đặt(Hình 1-4)

 

 

B.CÀI ĐẶT KHI ĐANG SỬ DỤNG

 Dùng trong trường hợp bạn đã cài đặt lần đầu Phần A và muốn đặt lại tên và mật khẩu wifi mới cho bộ thiết bịCovr C

THỰC HIỆN:

- Kết nối vào tên và mật khẩu wifi đã đặt ở Phần A và mở ứng dụng D-Link Wi-Fi

Nhập mật khẩu quản trị thiết bị đã tạo ở Phần A, rồi nhấn Ok. (Hình 1).

- Trong ứng dụng D-Link Wi-Fi, bạn chọn  biểu tượng   (Hình 2).

 

 

- Chọn Wi-Fi (Hình 1).

- Nhập tên và mật khẩu wifi mới. Sau đó chọn  để lưu cài đặt. (Hình 2).

 

Các thương hiệu lớn