Unifi Switch Gigabit 8 Port 60W (US-8-60W)

Unifi Switch Gigabit 8 Port 60W (US-8-60W)

3.520.000VNĐ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 8 cổng RJ45 Gigabit    - Hiệu suất: 8 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, để bàn, treo tường

Mua ngay
Unifi Switch Gigabit 8 Port (US-8)

Unifi Switch Gigabit 8 Port (US-8)

2.990.000VNĐ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 8 cổng RJ45 Gigabit    - Hiệu suất: 8 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, để bàn, treo tường

Mua ngay
UniFi Switch Gigabit 24 Port (US-24)

UniFi Switch Gigabit 24 Port (US-24)

5.700.000VNĐ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 24 cổng RJ45 Gigabit / 2 cổng SFP 1 Gigabit   - Cổng console: 1 cổng   - Hiệu suất: 26 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, Mặt bàn, Giá đỡ, Gắn tường

Mua ngay
UniFi Switch Gigabit 48 Port (US-48)

UniFi Switch Gigabit 48 Port (US-48)

10.680.000VNĐ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 48 cổng RJ45 Gigabit / 2 cổng SFP 1 Gigabit / 2 cổng SFP+   - Cổng console: 1 cổng   - Hiệu suất: 70 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, Mặt bàn, Giá đỡ, Gắn tường

Mua ngay
Ubiquiti Unifi EdgeSwitch Gigabit 48 port Lite (ES-48-LITE)

Ubiquiti Unifi EdgeSwitch Gigabit 48 port Lite (ES-48-LITE)

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 24 cổng RJ45 Gigabit / 2 cổng SFP 1 Gigabit / 2 cổng SFP+ 10 Gigabit   - Cổng console: 1 cổng   - Hiệu suất: 70 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack

Mua ngay
Ubiquiti Unifi EdgeSwitch Gigabit 24 port Lite (ES-24-LITE)

Ubiquiti Unifi EdgeSwitch Gigabit 24 port Lite (ES-24-LITE)

5.720.000VNĐ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 24 cổng RJ45 Gigabit + 2 cổng quang SFP 1 Gigabit   - Cổng console: 1 cổng   - Hiệu suất: 26 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack

Mua ngay
UniFi Gigabit Switch 16 Port PoE - 150W (US-16-150W)

UniFi Gigabit Switch 16 Port PoE - 150W (US-16-150W)

8.360.000VNĐ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 16 cổng RJ45 Gigabit + 2 cổng quang SFP 1 Gigabit   - Cổng console: 1 cổng   - Hiệu suất: 18 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, để bàn, treo tường

Mua ngay
UniFi Gigabit Switch 8 Port PoE - 150W (US-8-150W)

UniFi Gigabit Switch 8 Port PoE - 150W (US-8-150W)

5.720.000VNĐ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 8 cổng RJ45 Gigabit + 2 cổng quang SFP 1 Gigabit   - Hiệu suất: 10 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, để bàn, treo tường

Mua ngay
UniFi Gigabit Switch 24 Port PoE - 500W (US-24-500W)

UniFi Gigabit Switch 24 Port PoE - 500W (US-24-500W)

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 24 cổng RJ45 Gigabit + 2 cổng quang SFP 1 Gigabit   - Cổng console: 1 cổng   - Hiệu suất: 26 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack 1U

Mua ngay
UniFi Gigabit Switch 24 Port PoE - 250W (US-24-250W)

UniFi Gigabit Switch 24 Port PoE - 250W (US-24-250W)

11.000.000VNĐ

- Chế độ hoạt động: Switch   - Số cổng: 24 cổng RJ45 Gigabit + 2 cổng quang SFP 1 Gigabit   - Cổng console: 1 cổng   - Hiệu suất: 26 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack 1U  

Mua ngay

Các thương hiệu lớn