Grandstream GWN7000 - Router và Cân Bằng Tải chịu tải 200 User và quản lý 300 thiết bị

4.500.000VNĐ

Chế độ hoạt động: Cân bằng tải, Router, FireWall

 

- Tốc độ truyền tải 1.000.000 gói tin trên một giây (1.000.000 pps)

 

- Chịu tải: 200 user

 

- Số cổng: 7 port RJ45 Gigabit gồm 2 WAN và 5 LAN

 

Số lượng

Chi tiết

Một số tính năng của Grandstream GWN7000:

- 7 cổng mạng Gigabit gồm 2 WAN và 5 LAN.

- Tốc độ truyền 1.000.000 gói tin / giây cho khả năng chịu tải 200 user truy cập đồng thời.

- Tốc độ siêu khủng 1.000Mbps 

- Hỗ trợ 2 cổng Wan chạy đồng thời chế độ FailOver và Cân bằng tải load balancer 

- Hỗ trợ quảng cáo Marketing khi kết nối qua WiFi 

- Hỗ trợ VPN/VLAN 

- Auto controller quản lý đồng bộ lên tới 300+ thiết bị Wifi GWN76xx. 

- Hỗ trợ 3G/4G thông qua cổng USB kết nối thiết bị USB dongle 

- Hỗ trợ kết nối Print, server, NAS qua công USB 

- Thiết lập giới hạn băng thông Download/Upload

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Các thương hiệu lớn