EnGenius Switch Gigabit Neutron PoE+ 28 Port  410W ( EWS1200-28TFP)

EnGenius Switch Gigabit Neutron PoE+ 28 Port 410W ( EWS1200-28TFP)

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: Switch, Controller   - Số cổng: 24 cổng RJ45 Gigabit / 4 cổng SFP/ 1 cổng Console   - Hiệu suất: 56 Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, để bàn, treo tường

Mua ngay
EnGenius Switch Gigabit Neutron PoE+ 12 Port 130W ( EWS5912FP)

EnGenius Switch Gigabit Neutron PoE+ 12 Port 130W ( EWS5912FP)

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: Switch, Controller   - Số cổng: 10 cổng RJ45 Gigabit / 2 cổng SFP/ 1 cổng Console   - Hiệu suất: 24Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, để bàn, treo tường

Mua ngay
EnGenius Switch Gigabit Neutron PoE+  8 Port 61.4W ( EWS2910P)

EnGenius Switch Gigabit Neutron PoE+ 8 Port 61.4W ( EWS2910P)

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: Switch, Controller   - Số cổng: 8 cổng RJ45 Gigabit / 2 cổng SFP   - Hiệu suất: 20Gbps   - Vị trí lắp đặt: Tủ Rack, để bàn, treo tường

Mua ngay
Bộ phát Wifi Outdoor EnGenius ENS500-AC - Băng tần 5Ghz, tốc độ 867Mbps

Bộ phát Wifi Outdoor EnGenius ENS500-AC - Băng tần 5Ghz, tốc độ 867Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WDS, CB Mode   - Băng tần: 5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 867Mbps   - Chịu tải: 100 user   - Vị trí lắp đặt: gắn tường, cột

Mua ngay
Bộ phát Wifi Outdoor EnGenius ENS620EXT - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1300 Mbps

Bộ phát Wifi Outdoor EnGenius ENS620EXT - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1300 Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WDS, CB Mode   - Băng tần: 2.4Ghz/5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 1300Mbps   - Chịu tải: 100 user   - Vị trí lắp đặt: gắn tường, cột

Mua ngay
Bộ phát Wifi Outdoor EnGenius ENS500EXT-AC - Băng tần 5Ghz, tốc độ 867Mbps

Bộ phát Wifi Outdoor EnGenius ENS500EXT-AC - Băng tần 5Ghz, tốc độ 867Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WDS, CB Mode   - Băng tần: 5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 867Mbps   - Chịu tải: 100 user   - Vị trí lắp đặt: gắn tường, cột

Mua ngay
Bộ phát Wifi Outdoor EnGenius EnStation5-AC - Băng tần 5Ghz tốc độ 867Mbps

Bộ phát Wifi Outdoor EnGenius EnStation5-AC - Băng tần 5Ghz tốc độ 867Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WDS, CB Mode   - Băng tần: 5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 867Mbps   - Chịu tải: 100 user   - Vị trí lắp đặt: gắn tường, cột

Mua ngay
Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EWS511AP - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 750Mbps

Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EWS511AP - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 750Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WIFI Mesh   - Băng tần: 2.4Ghz/5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 1750Mbps   - Chịu tải: 100 user   - Vị trí lắp đặt: Ốp trần, gắn tường, để bàn.

Mua ngay
Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EWS550AP - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1300Mbps

Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EWS550AP - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1300Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WIFI Mesh   - Băng tần: 2.4Ghz/5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 1300Mbps   - Chịu tải: 100 user   - Vị trí lắp đặt: Ốp trần, gắn tường, để bàn.

Mua ngay
Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EWS360AP - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1750Mbps

Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EWS360AP - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1750Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WIFI Mesh   - Băng tần: 2.4Ghz/5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 1750Mbps   - Chịu tải: 150 user   - Vị trí lắp đặt: Ốp trần, gắn tường, để bàn.

Mua ngay
Bộ phát Wifi Mesh EnGenius siêu nhỏ EMD1 - Hai băng tần tốc độ 1300Mbps

Bộ phát Wifi Mesh EnGenius siêu nhỏ EMD1 - Hai băng tần tốc độ 1300Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WDS AP , WDS Bridge , Repeater   - Băng tần: 2.4Ghz/5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 1300Mbps   - Chịu tải: 100 user   - Vị trí lắp đặt: Cắm ổ điện trên tường, trên bàn

Mua ngay
Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EAP1250 - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1300Mbps

Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EAP1250 - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1300Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WDS AP , WDS Bridge , Repeater   - Băng tần: 2.4Ghz/5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 1300Mbps   - Chịu tải: 100 user   - Vị trí lắp đặt: Ốp trần, gắn tường, để bàn.

Mua ngay
Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EAP1300 - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1300Mbps

Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EAP1300 - Hai băng tần chuẩn AC, tốc độ 1300Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WDS AP , WDS Bridge , Repeater   - Băng tần: 2.4Ghz/5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 1300Mbps   - Chịu tải: 120 user   - Vị trí lắp đặt: Ốp trần, gắn tường, để bàn.

Mua ngay
Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EAP2200 - Ba băng tần chuẩn AC, tốc độ 2200Mbps

Bộ phát Wifi Indoor EnGenius EAP2200 - Ba băng tần chuẩn AC, tốc độ 2200Mbps

Liên hệ

- Chế độ hoạt động: AP Mode, WDS AP , WDS Bridge , Repeater   - Băng tần: 2.4Ghz/5Ghz/5Ghz   - Tốc độ WIFI: chuẩn 802.11ac 2200Mbps   - Chịu tải: 200 user   - Vị trí lắp đặt: Ốp trần, gắn tường, để bàn.

Mua ngay

Các thương hiệu lớn